Category: ศิลปะ

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ศิลปะ เขนงด้านวรรณกรรม

                     คนที่ศึกษาหรือสนใจในด้านศิลปะดีน่าจะรู้จักศิลปะด้านวรรณกรรมดี แต่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเราวาดรูปหรือการออกแบบลายต่างๆตามเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับคือศิลปะ


October 8, 2015 0

Graffiti ศิลปะบนกำแพงสุดเพลินตา

                     ประชากรที่ใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองหรือแห่งชุมชนต่างน่าจะเคยเห็นรูปวาดบนกำแพงที่มีสีสันสวยงาม หรืออาจจะเป็นตัวอักษรสวยผ่านตามาบ้าง หลายคนก็คงจะสงสัยว่าเขียนไปทำไม เขียนไปเพื่ออะไร แล้วมันมีที่มายังไงซึ่งหากได้ดูสารคดีอาจจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของ กราฟฟิตี้นั้นอาจจะมาการขีดเขียนบันทึกเรื่องราวตามกำแพงของคนสมัยโบราณนั้นเอง เพียงแค่เปลี่ยนการขูดขีดบนกำแพง มาเป็นการลงสีและวาดภาพลงบนกำแพงแทนซึ่งในการลงสีนั้น อาจจะใช้การพ่นผ่านสเปรย์กระป๋องโดยมีกรอบหรือบล็อกในการทำให้เกิดลวดลายนั้นเอง แรกเริ่มนั้นแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายที่สหรัฐอเมริกาในที่แรกโดยในตอนที่มีเริ่มมีแพร่หลายของ กราฟฟิตี้นั้นมีการพ่นสีเป็นตัวอักษรหรือเป็นคำพูดออกมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงยุค 60 ต่อมาได้มีการเริ่มที่จะพ่นให้เกิดรูปภาพที่สวยงาม


October 2, 2015 0

ศิลปะและวัฒนธรรม คือสิ่งที่คู่กัน

                     บางคนยังไม่เขาใจว่าทำไมถึงวัฒนธรรมมีกับศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องกัน แต่หากได้ลองศึกษาและเรียนรู้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ศิลปะมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลของแต่ละคน


September 19, 2015 0

Picasso ยอดจิตกรเอกของโลกยุค 90

                คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ ปิกัสโซ อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะหรือไม่ได้สนใจก็ตามก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของ โปโบล ปิกัสโซ ผ่านหูมาบ้างไม่มากก็น้อย


June 2, 2015 0