ความหมายของคำว่าศิลปะที่หลายคนนั้นยังไม่เข้าใจ

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ความหมายของคำว่าศิลปะที่หลายคนนั้นยังไม่เข้าใจ

November 23, 2015 บทความรวม ศิลปะ 0

คำว่าศิลปะนั้นมีมากมายหลากหลายอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้น เราสามารถมองให้เป็นศิลปะได้โดยการจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

พูดง่ายๆก็คือศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสรรค์สร้างขึ้นมาด้วยจินตนาการ การแสดงหรือถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆและความรู้สึกทางจิตวิญญาณต่างๆของคนคนนั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วศิลปะจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด การระบายสี การแกะสลัก การสักยันต์เป็นลวดลายต่างๆ การปันรูปปั้น การสร้างสถานที่ต่างๆ เช่นวัดสามารถสร้างให้เป็นศิลปะได้ บ้าน หรือสิ่งของต่างๆให้ออกมาแล้วมีความรู้สึกกับจิตวิญญาณของคนอื่น และตัวมนุษย์เองนั้นก็สามารถนำมนุษย์มาทำเป็นงานศิลปะได้ ศิลปะยังสามารถแยกออกไปได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน ที่เราเรียกกันว่า จิตกรรม ,ภาพปั้น ที่เราเรียกกันว่า ประติมากรรม, งานก่อสร้าง เราเรียกกันว่า สถาปัตยกรรม,บทประพันธ์ เราเรียกว่าวรรณกรรม,การขับร้อง การบรรเลง (ดนตรี) เราเรียกว่า ดุริยางศิลป์,การร่ายรำ หรือละคร เราเรียกว่า นาฏศิลป์

art

สิ่งเหล่านี้คือศิลปะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องการสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะ เพราะศิลปะนั้นสามารถสื่อสารให้ผู้คนที่ได้พบเห็นหรือได้สัมผัสเกิดอารมณ์ตามสิ่งเหล่านั้นได้ เช่นสี สีสามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ต่างๆได้ โดยสีนั้นมีความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสีเองได้เช่น สีแดงหมายถึง ความเร้าร้อน หรือ ร้อนแรง สีฟ้า ให้ความหมายว่าสดใส สีเทาหรือดำหมายถึงความหมองหม่น ทั้งนี้คนที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะอาจจะสื่อความหมายที่ดูเหมือนจะมีความเลวร้ายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสื่อความหมายไปในทางที่ดีมากกว่า ภาพบางภาพ หรือ ละครบางเรื่อง สามารถเปลี่ยนคนได้ เช่นหลังจากได้ชมละครที่มีความหมายที่ดี ก็อาจจะเปลี่ยนให้คนที่ได้รับชมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีก็ว่าได้