ทฤษฏีสี เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไร ?

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ทฤษฏีสี เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไร ?

April 18, 2015 บทความรวม เทคนิค 0

หลายๆ คนที่ชื่นชอบและหลงใหลในการวาดรูป หรืองานศิลปะต่างๆก็คงจะรู้ดีว่าสีแต่ละสีต่างให้อารมณ์และความหมายต่างกัน รวมถึงประเภทของสีที่มีมากมายก็ทำให้รูปภาพแตกต่างออกมาอย่างชัดเจน เราเลยจะมาแนะนำและบอกถึงพื้นฐานของ “ทฤษฏีสี” ให้ทราบกัน

zdfgdfgo

โดยรอบตัวเรานั้นจะประกอบไปด้วยสีต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสีจากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สัตว์เลี้ยง หรือสีที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ทำให้สีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ชนิดที่ 1 สีที่เกิดขึ้นโดยตามทำธรรมชาติ เช่นสีจากต้นไม้ ใบไม้ สีของสัตว์ต่างๆรวมไปถึงสีของแสงในธรรมชาติ

ชนิดที่ 2 สีที่เกิดโดยมนุษย์ทำขึ้น เช่นสีที่วาดรูปภาพ สีจากการทำขึ้นในละคร หรือภาพยนตร์

ต่อมาจะอธิบายถึงอารมณ์ของสีซึ่งแต่ละสีนั้นจะให้ความรู้สึกต่างกัน และเมื่อเรารู้ข้อนี้จะสามารถทำให้เราเลือกใช้สีได้ถูกต้อง และเหมาะสมตามสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่น สีดำสามารถสื่ออารมณ์ในด้าน เศร้าเหงาหงอย โดดเดี่ยว , สีแดงเป็นตัวแทนความร้อนแรง ดุดัน มั่งคั่งได้อย่างดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากเราสามารถใช้สีในการสื่ออารมณ์ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางของภาพ ความหมายของภาพได้อย่างดี

ดังนั้นหากใครกำลังที่ตอนนี้กำลังสงสัยว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อที่ต้องการให้ภาพแสดงถึงอารมณ์ที่ตนต้องการสื่อ ลองใช้ทฤษฏีสีที่ว่านี้ได้เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด และมีความหมายมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็มีศิลปินบางคนที่ใช้แต่สีเดียวเพื่อสื่อความหมายของภาพ ซึ่งแสดงว่าเทคนิคการวาดรูปอย่างเดียวก็อาจจะสามารถสื่อถึงอารมณ์ได้เช่นเดียวกันนั่นเอง ทั้งนี้หากผู้วาดภาพไม่ถนัดในด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถของฝึกฝนให้เก่งดูได้ทั้งในเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของสีในการสื่ออารมณ์ และการเขียนภาพนั้นเอง