ประวัติ และความเป็นมาของ ประติมากรรมนูนสูงของไทย

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ประวัติ และความเป็นมาของ ประติมากรรมนูนสูงของไทย

August 10, 2019 ศิลปะ 0
ประติมากรรมนูนสูง

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงดงามทางวัฒนธรรม ความเป็นกันเองของคนในชาติ หรือตลอดไปยังสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เป็นความสวยงามทางศิลปะที่สร้างชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวยังประเทศของเราเป็นจำนวนมาก และความงามของศิลปะของไทยเรานั้นก็มีมากมายหลายแขนง ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวไทยเรานั่นก็คือ ประติมากรรมนูนสูงของไทยนั่นเอง ในบทความนี้เองเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประติมากรรมนูนสูงของไทยว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีความสำคัญกับสังคมของเราอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักกับประติมากรรมนูนสูงของไทยไปพร้อมกันเลย

ประติมากรรมนูนสูง

ประติมากรรมนูนสูง

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับประติมากรรมไทยก่อนว่าคืออะไรและมีความหมายอย่างไร  ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ เช่น การหล่อ การปั้น การแกะสลัก ให้กลายเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งงานประติมากรรมนูนสูงของไทย จะเป็นงานที่มักจะพบเห็นได้ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วิหาร วัด  อนุสาวรีย์ เป็นต้น ซึ่งงานประติมากรรมนูนสูงจะแตกต่างจากจากประติมากรรมลอยตัว ก็ตรงที่ประติมากรรมนูนสูงจะมีส่วนหนึ่งที่ติดกับวัสดุที่ใช้งาน แต่งานประติมากรรมลอยตัวนั้นจะเป็นลักษณะมีรูปร่างชัดเจนจนไม่เหลือรูปร่างเดิมของลักษณะเอาไว้  ดังนั้นงานแบบนูนสูงจะใช้เป็นส่วนตกแต่งตามอาคารมากกว่า ซึ่งภาพที่ถูกใช้ในงานประติมากรรมนูนสูงของไทย มักจะเป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธ หรือ วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพลายไทยต่าง ๆ เช่น ลายกนกไทย เป็นต้น ซึ่งนั้นก็ทำให้งานส่วนนี้ที่ได้มีการสร้างสรรค์กันมายาวนานตั้งแต่อดีตได้ถูกสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานที่ที่สำคัญให้เกิดความงดงามมีมิติมากยิ่งขึ้น งานที่ถูกสร้างออกมามักจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสถานที่นั้น เรียกได้ว่าเป็นมรดกที่ทำให้เราได้ทราบความเป็นมาของสถานที่นั้น ๆ ได้ด้วย

มาถึงตรงนี้เราคงจะได้ทราบประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของการทำและจัดแสดงประติมากรรมนูนสูงของไทยกันแล้ว นอกจากนี้ประวัติศาสตร์และความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ยังจะได้ถูกบันทึก จารึกเอาไว้ในรูปแบบของศิลปะที่งดงามให้ความสวยงามนี้ยังคงถูกรักษา สืบทอดเอาไว้ให้เยาวชน คนรุ่นหลังได้ระลึกเอาไว้เสมอว่ากว่าจะมาเป็นไทยได้อย่างถูกวันนี้ประเทศไทยของเราได้ผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างผ่านงานศิลปะที่แสนงดงามเหล่านี้นั่นเอง