วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ที่หลายคนอาจไม่รู้

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ที่หลายคนอาจไม่รู้

October 14, 2021 ศิลปะ 0

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน บวกกับมีการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มคน กลุ่มชน กลุ่มเชื้อชาติที่มีหลากหลาย พอมันผสมผสานกันทำให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม สภาพสังคมกันไปด้วย ไทยเรามักจะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็นสี่ภาคด้วยกัน มีอะไรที่แตกต่างกัน หรือมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้

วัฒนธรรมภาคกลาง

เริ่มต้นที่ภาคกลางกันก่อน ภาคกลางเป็นภาคที่อุดสมบูรณ์ ประชาชนมักจะตั้งถิ่นฐานใกล้กับแม่น้ำ ทำให้เกิดชุมชนและประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับน้ำเป็นหลัก รวมถึงวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องการเกษตรกรรมไปพร้อมกัน ว่ากันเรื่องวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านจะเป็นการเล่น เต้น ระบำ รำฟ้อน เพื่อความสนุกสนาน สร้างความสมัครสมานกลมเกลียวกัน และผ่อนคลายหลังจากทำงานเกษตรกรรมเสร็จ ตัวอย่างวัฒนธรรมการละเล่นก็จะเป็น มังคละรำเต้น, เต้นกำรำเคียว, เพลงปรบไก่, เพลงลำตัด วัฒนธรรมต่อมาเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง ไม่น่าเชื่อว่า วัฒนธรรมภาคกลางจะมีความโดดเด่นทางด้านนี้ หากเราสังเกตได้ดี บ้านเรือนไทยของภาคกลางจะลงตัวทั้งพื้นที่ใช้สอย ความสวยงาม และการคำนวณแรงให้มีความคงทนตามหลักวิศวกรรมเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้น ความสวยงามของอาคารบ้านเรือนยังสะท้อนไปถึง วัดวาอารามในภาคกลางที่จะมี พระเจดีย์ พระสถูป และ สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมาก งานละเอียดทุกมุมกระเบื้องกันเลยทีเดียว

วัฒนธรรมอีสาน

ขึ้นมาจากภาคกลางหน่อย ก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศ วัฒนธรรมอีสานนั้น เกิดจากการผสมผสานกันของชนเผ่า กลุ่มชน หลายกลุ่ม ที่มาอยู่รวมกันทั้งเป็นชนกลุ่มดั้งเดิม และ ชนกลุ่มพลัดถิ่นที่มาอาศัยจนกลายเป็นการตั้งรกรากไป พอมีการรวมกันหลายกลุ่มก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้น กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่มีรูปแบบเฉพาะของพื้นที่ ประเพณีของชาวอีสาน จะมีการผูกเรื่องเข้ากับความเชื่อระดับท้องถิ่น และความเชื่อทางศาสนา อย่างเช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ก็เป็นความเชื่อของทางพราหมณ์ที่ผสมกับตำนานพญาแถน

วัฒนธรรมทางภาคเหนือ

วัฒนธรรมทางภาคเหนือ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ตามประวัติวัฒนธรรมของพวกเค้าถูกสืบทอดมาจาก อารยธรรมของอาณาจักรล้านนา ในสมัยก่อน วัฒนธรรมที่น่าจะคุ้นเคยกันดีก็เรื่องของ ตุง หรือ ธง ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีต่างๆตั้งแต่พิธีในครอบครัว จนถึงพิธีของจังหวัดเลยทีเดียว โดยตุงนั้นจะถูกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความเชื่อ มีความสวยงาม ลวดลาย สีสันแตกต่างไปด้วย อีกหนึ่งวัฒนธรรมก็คือ อาหาร ภาคเหนือมีอาหารหลายชนิดที่มีความเป็นเฉพาะถิ่นอย่างมาก เช่น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ข้าวซอย เป็นต้น หากต้องการจะกินให้ถึงต้นตำรับก็ต้องภาคเหนือเท่านั้น

วัฒธรรมทางภาคใต้

สุดท้ายเราลงใต้ที่ภาคใต้กัน หากภาคเหนือได้รับมรดกทางวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรล้านนา ทางภาคใต้ก็ต้องเป็นอาณาจักรศรีวิชัย ที่เจริญรุ่งเรืองยาวนานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มข้นทีเดียว ภาคใต้ยังมีการนำวัฒนธรรมและศาสนามาผสมผสานกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเค้าตั้งแต่เกิดยันตายอีกด้วย ตัวอย่างประเพณีวัฒนธรรมที่เห็นได้ภาคใต้ ประเพณีชักพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีที่มีการผูกเรื่องราวความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธในช่วงขอพระพุทธเจ้าที่ขึ้นไปจำพรรษา ณ ดาวดึงส์ จากนั้นพอครบกำหนดจึงเสด็จลงมาโลกมนุษย์ ส่วนวัฒนธรรมทางด้านอาหารของพวกเค้าจะเป็นอาหารที่มีรสชาติโดดเด่นไปที่ความเผ็ดร้อน เครื่องแกงที่ผัดจนหอมฉุยไปทั้งหมู่บ้าน อาหารชื่อดัง อย่างคั่วกลิ้ง ผัดสะตอ และแกงเหลือง ไม่ว่าใครไปภาคใต้ก็ต้องกินให้ได้