ศิลปะการพูด ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ศิลปะการพูด ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้

March 15, 2016 บทความรวม ศิลปะ 0

การพูดถือได้ว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ การพูดสามารถสร้างความชื่นชมหรือชื่นชอบกับผู้คนที่ได้รับฟังได้ เชื่อหรือไม่ว่าการพูดสามารถสร้างรายได้มหาศาลบางคนพูดไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถทำเงินได้เป็นล้านๆยกตัวอย่าง เช่น โน้ต อุดม แต้พานิช

หากพูดถึงบุคคลบุคคลนี้มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะเขาได้สร้างความสุขแก่ผู้ชมได้อย่างมากมายและการพูดของเขายังสร้างชื่อเสียงให้มีคนได้รู้จักตัวตนเขาเองด้วยการพูดอีกด้วย การพูดนั้นมีหลากหลายแนวทางมากในแต่ละทางก็จะมีการพูดเฉพาะตัวอยู่ แต่ในหลักการพูดส่วนใหญ่แล้วการพูดจะใช้หลักการมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะให้คนที่ได้รับฟังนั้น ได้ฟังอย่างตั้งใจหรือมีภาวะอยากรับรู้เรื่องราวที่จะเล่า สิ่งที่เป็นตัวสำคัญในการพูดหรือเล่าเรื่องนั้น จะมีดังต่อไปนี้

1.เนื้อหาในการที่จะนำมาใช้ในการพูด ถ้าตราบใดที่เนื้อหามีความน่าสนใจก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังอยากรับเอาเรื่องราวที่เราพูดไปคิดต่อหรือคิดตามที่เราพูด

2.การโน้มนาวใจ การโน้มน้าวใจจะเหมาะกับการพูดที่อยากให้คนที่ได้ฟังได้สนใจตามไปด้วย การโน้มน้าวจะเหมาะกับการพูดที่เกี่ยวกับการขาย การโฆษณา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การขายประกัน และการขายตรง เราอาจจะเคยได้เจอประสบการณ์มาบ้างสำหรับบางคน

3.น้ำเสียง น้ำเสียงก็ถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญมากในการพูดเพราะ น้ำเสียงจะทำให้การพูดน่าฟังมากขึ้น และการออกเสียงที่ชัดเจนก็สามารถทำให้ผู้ที่ได้รับฟังเข้าใจและเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดได้มากขึ้น ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน นั้นก็คืออาชีพนักข่าว นักข่าวจะพุดให้มีคนฟังและติดตามส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำเสียงและความชัดเจนของคำพูดนั้นเอง

4.ท่าทาง ทางทางก็ถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญมากในการพูด เพราะการพูดโดยที่มีท่าทางในการประกอบการพูดไปด้วยก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังเข้าใจและน่าสนใจมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพูดหรือการแสดงของตลกตามสถานที่ต่างๆ การทำท่าทางสื่อสารนั้นยังมีประโยชน์กับคนตาบอดได้ดีอีกด้วย

และยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นศิลปะการพูดเพื่อให้คนที่ได้รับฟังสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้สายตา ท่าทางการเดิน หรือ การเคลื่อนไหวของบุคลิกต่างๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และสถานการณ์ในการพูดที่เหมาะสมด้วย