ศิลปะและวัฒนธรรม คือสิ่งที่คู่กัน

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ศิลปะและวัฒนธรรม คือสิ่งที่คู่กัน

September 19, 2015 บทความรวม ศิลปะ 0

                     บางคนยังไม่เขาใจว่าทำไมถึงวัฒนธรรมมีกับศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องกัน แต่หากได้ลองศึกษาและเรียนรู้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ศิลปะมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลของแต่ละคน

ศิลปะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขัดเกลาจิตใจ และมีผลกับการปรับเปลี่ยนแนวความคิด และทัศนคติในทิศทางที่บวกอย่างมาก ดังคำที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” ดังนั้นหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ หากมีแต่ศิลปะ แต่ขาดวัฒนธรรมก็จะทำให้การเป็นอยู่ร่วมกัน ขาดระบบและระเบียบไปอีก

ถ้าหากจะพูดว่าสาเหตุที่ทำให้จิตใจของผู้คนต่ำ หรือถอยลงอาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งขาดการเสพสื่อที่เป็นศิลปะ ดังนั้นแม้ปัจจุบันถึงจะมีการก้าวหน้าของวัฒนธรรมการเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าอย่างมากมาย แต่เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าทางจิตใจยังห่างอยู่อีกมาก และหลายคนก็ยังคงสงสัยว่า คำว่าศิลปะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำว่าศิลปะในความหมายที่นี้ไม่ใช่แค่รูปภาพเท่านั้น แค่ยังรวมถึง วรรณคดี บทร้อยกรอง ร้อยแก้ว สิ่งก่อสร้างประติมากรรม จิตรกรรม(รูปวาดเขียน) รวมไปถึงดนตรีอีกด้วย ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า ศิลปะนั้นเป็นคำที่คอบคุมมากทีเดียว ดังนั้นหากใครที่ไม่มีความชอบใดๆเลยในทีกล่าว ก็ไม่แปลกที่จะเป็นคนที่เย็นชา หรือไม่สนใจอะไรรอบข้าง

ส่วนในประเทศไทยนั้นยังมีความรู้สึกว่ายังขาดสำนึกในการสนับสนุนศิลปะอยู่ แม้ว่าจะมีศิลปินมากมายในประเทศที่พยายามส่งเสริมและผลักดันส่งรูปวาดเขียน หรือผลงานที่มีค่ามากมายออกมา แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะสนใจเท่าที่ควร แต่กลับมีค่านิยมในเรื่องความเป็นเทคโนโลยี อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์เป็นต้น กลับปล่อยทิ้งให้ละครวรรณคดีไทย ละครเวทีไทยถูกละเลย และอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาก็เป็นได้ จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์มรดกของไทยในอดีต รวมถึงผลงานใหม่ๆให้คงอยู่ตลอดไปได้