ศิลปะ เขนงด้านวรรณกรรม

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

ศิลปะ เขนงด้านวรรณกรรม

October 8, 2015 บทความรวม ศิลปะ 0

                     คนที่ศึกษาหรือสนใจในด้านศิลปะดีน่าจะรู้จักศิลปะด้านวรรณกรรมดี แต่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเราวาดรูปหรือการออกแบบลายต่างๆตามเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับคือศิลปะ แต่วรรณกรรมเองก็บรรจุอยู่ในศิลปะเขนงหนึ่งด้วยเหมือนกัน สาเหตุที่บรรจุให้วรรณกรรมคือ ศาสตร์ชนิดหนึ่งของศิลปะนั้นคือมนุษย์นั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบมาใช้ในการสื่อสาร และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราว และความคิดของผู้แต่งทั้งปัจจุบันและในอนาคต

วรรณกรรมนั้นอาจจะสื่อสารได้ด้วยการเขียนบันทึก หรือแต่งเรื่องราวคำพูดต่างๆขึ้นมา โดยอาจจะเป็นในรูปแบบทั้งในหนังสือ หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่านิทานที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองก็ได้ ในต่างประเทศนั้นมีวรรณกรรมที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของนวนิยายหรือตำนานเป็นส่วนใหญ่ โดยวรรณกรรมนั้นส่วนใหญ่จะใช้เวลาเขียนนานและบันทึกบนหนังสือจำนวนมาก ทั้งนี้ในประเทศไทยของเราเองนั้นก็มีวรรณกรรมที่โด่งดังอย่างพระอภัยมนี ที่ประพันธ์โดยยอดครูกวีอย่าง “สุนทรภู” ในช่วงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ของพวกเราชาวไทย

6352041417259200001

หลักๆการใช้ถ้อยคำในการใช้แต่งบทวรรณกรรมนั้นที่มีถ้อยคำที่อ่านแล้วดูสวยงาม คู่ควรแก่การเก็บอนุรักษ์เอาไว้ ดังนั้นวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมนี เป็นการใช้กลอนสุภาพในการผสมผสานภายในบทประพันธ์ทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินในน่าจดจำในการอ่าน ส่วนในไทยเรายังนิยมใช้ร้อยแก้ว และร้อยกรองในการใช้ประพันธ์อีกด้วย ดังนั้นวรรณกรรมคือศิลปะที่คู่ควรเก็บรักษา และอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาในอนาคตอย่างมาก

ปัจจุบันวรรณกรรมส่วนใหญ่จะออกแนวนวนิยายเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีหลายๆเล่มเหมือนแต่ก่อนอาจเป็นเพราะในยุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนสนใจค้นคว้าและหาอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าที่จะ ไปเสียตังซื้อหนังสือมาอ่านเลยทำให้ผู้เขียนหลายๆคนเลือกที่จะทำให้สั้น สะดวกรวดเร็วในการหามาอ่านก็เป็นได้