เทคนิคการใช้สีน้ำ และคุณสมบัติต่างๆ

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคการใช้สีน้ำ และคุณสมบัติต่างๆ

April 23, 2015 บทความรวม เทคนิค 0

สีน้ำ เป็นสีที่แพร่หลายและใช้งานกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยปกติยุคแรกเริ่มจะใช้กันเพียงแค่สีเดียว คือ สีดำ

ภูมิประเทศที่นิยมใช้สีน้ำ มีทั้งในยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเอเชีย โดยเฉพาะที่จีนและญี่ปุ่น มีเทคนิคและสามารถในการใช้งานสูง และหากจะต้องการวาดภาพให้สวยงาม ต้องใช้ทักษะ และความสามารถในการใช้พู่กันที่ดี

xdgdfgvdfg

การใช้งานสีน้ำ โดยจะไม่นิยมใช้สีขาว หรือสีดำเช่น หากเราต้องการสีขาวก็เพียงแค่เว้นวรรคเอาไว้ และไม่ใช้สีดำเพราะจะทำให้ภาพทึบเกินไปโดยการจะเพิ่มความเข้มของสีนั้น จะใช้สีตรงข้ามในการผสมผสานกันในการเพิ่มความเข้มของสี รวมถึงหากเราต้องการใช้สีอื่นๆ หรือสร้างสีใหม่ๆและหากต้องการให้สีอ่อนลงหรือจางลง ก็ใช้การผสมสีขาวลงไปและหากเราผสมสีที่มากเกินไป หรือลงน้ำหนักที่มากเกินไป จะทำให้เกินอาการที่เรียกว่าสีเน่าได้โดยจะมีความขุ่น และไม่สวยแก้ไขยากโดยสีน้ำนั้นผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ และความรู้เรื่องสีและการวาดสีน้ำหากผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก และไม่สามารถระบุสีได้อย่างชัดเจนได้

สีน้ำจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

แบบโปร่งใส เพราะสีน้ำเป็นสีที่ไม่สามารถระบายทับกันได้หากระบายซ้ำๆ กัน อาจจะทำให้เกิดสีที่ขุ่น ทึบ และดูไม่สวยงามทำให้เราต้องหัดระบายหรือลงสีน้ำแบบทีเดียว

แบบเปียกชุ่ม ในการลงสีน้ำหรือระบายสีน้ำนั้นต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ หากเราผสมน้ำมากเกินไปก็จะเกิดเป็นคราบของสีขึ้นทำให้แสดงถึงความชุ่มชื่นของสี

ในการวาดสีน้ำนั้นคนที่ใช้พู่กันอาจจะใช้เทคนิคในการวาด หรือระบายสีน้ำทั้งแบบ ปาด ขีดเขียน หรือแตะไปมา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระดาษและความเปียกชุ่มของน้ำ