Author: admin

มารู้จัก ความหมายของศิลปะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพวาด วัฒนธรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมนูนสูง ศิลปะลพบุรี ศิลปะศรีวิชัย และงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคการใช้สีน้ำ และคุณสมบัติต่างๆ

สีน้ำ เป็นสีที่แพร่หลายและใช้งานกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยปกติยุคแรกเริ่มจะใช้กันเพียงแค่สีเดียว คือ สีดำ


April 23, 2015 0

ทฤษฏีสี เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไร ?

หลายๆ คนที่ชื่นชอบและหลงใหลในการวาดรูป หรืองานศิลปะต่างๆก็คงจะรู้ดีว่าสีแต่ละสีต่างให้อารมณ์และความหมายต่างกัน รวมถึงประเภทของสีที่มีมากมายก็ทำให้รูปภาพแตกต่างออกมาอย่างชัดเจน เราเลยจะมาแนะนำและบอกถึงพื้นฐานของ “ทฤษฏีสี” ให้ทราบกัน


April 18, 2015 0